SKINCARE FOR YOUR SCALP

เพราะสุขภาพหนังศีรษะที่ดีคือจุดเริ่มต้นของเส้นผมที่แข็งแรง

Shop Anti Hair Loss Shampoo

PROVEN EFFICACY by Korean University Medical Center

พิสูจน์ผลลัพธ์โดย ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเกาหลี ด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์กับผู้ที่มีปัญหาผมร่วง 50 คน*

  • ปริมาณเส้นผมเพิ่มขึ้น +27%
  • เส้นผมหนาขึ้น +18%
  • 88% พึงพอใจกับปัญหาผมร่วงที่ลดลง